Dokumentarromanen

Anbefales lest !

 

Det gamle livet på Solberg Heiegård

 

”som å gjenoppleve gammeltida”

 

 

  Boka ble skrevet for å vise hvordan våre forfedre levde på Sørlandet og hvor radikalt  livet har forandret seg på ca. 100 år. Utgivelsen medførte NRK-program, avisomtaler, invitasjon til foredrag i flere historielag og ganske fort ble den lest av ca. 2 000  i nærmeste lokaldistrikt. Nesten hver helg hele sommerhalvåret etter at boka ble gitt ut kom begeistrede lesere kjørende til heiegården og boka er også sendt over til norsk-amerikanere i USA osv.

Sannsynligvis er aldri før skrevet en slik helhetlig/levende bok om det gamle sørlandske bygdelivet og boka inneholder en imponerende historiekunnskap.

 

                                           

  Boka ble skrevet for å vise hvordan våre forfedre levde på Sørlandet og hvor radikalt  livet har forandret seg på ca. 100 år. Utgivelsen medførte NRK-program, avisomtaler, invitasjon til foredrag i flere historielag og ganske fort ble den lest av ca. 2 000  i nærmeste lokaldistrikt. Etter at boka ble gitt ut har et betydelig antall begeistrede lesere kommet kjørende til heiegården og boka er også sendt over til norsk-amerikanere i USA osv.

Sannsynligvis er aldri før skrevet en slik helhetlig/levende bok om det gamle sørlandske bygdelivet og boka inneholder en imponerende historiekunnskap.

 

 

 

Bokas omslag

(Gildesalen ses bakerst)

Cover book.pdf

 

 

Presentasjonsbrosjyre

Dokumentarroman - Det gamle livet på Solberg Heiegård (pdf)

 

Utklipp fra tre av bokas sider

(her kan du lese 3 av bokas sider)

Fra, likferden i år 1900 (pdf)

Fra,  når Peders datter dør (pdf)

Fra, den siste fødselen (pdf)

 

- første side er fra en beryktet likferd i februar år 1900 med 2 m snø, snøstorm og nattemørke. Og i dette ragnaroket er eier av Solberg Heiegård, Peder Solberg (f. 1878), med hest og slede og likkiste innpå Solbergs øde nordheier.

- andre side der Peders datter Signe (f. 1908) ligger for døden kun 21 år gammel og hennes mors bunnløse fortvilelse.

- tredje side om den siste og ikke minst dramatiske hjemmefødsel på heiegården i år 1935.