Foreninger og lag (event familie-/venners treff).

 

 

Kulturpakke på Solberg Heiegård:

 

 

Varighet: ca 2  1/2 time - inkludert kulturhistorisk omvisning, bevertning og foredrag om det gamle bygdelivet.

 

 

Del 1

- Ankomst Solberg Heiegård.

- Omvisning på kulturgården - Gamlehuset, Uthuset, Badstue og Gildesalen - til sammen 18 rotekte museumsrom. Originalt/autentisk innbo, utstyr og redskaper fra 1700 - og 1800 tallet som helhetlig og detaljert viser det gamle livet. Oppvarmet vedfyrt laftebadstue - og se også en gedigen laftebygget festsal du aldri har sett maken til. - Omviser er eier av Solberg Heiegård som er 10. generasjon i rett linje på gården - og som bor på gården.

 

Del 2

- Gjestene setter seg til bords ved de gamle langbordene i Gamlestuene med fordums 1800 talls stemning. Servering av kaffe og te med påfyll, samt to kakestykker pr gjest. Eier av Solberg  Heiegård holder et foredrag om det gamle bygdelivet. Han har bl. a. bygd opp/restaurert gården, hatt omvisninger for over 9000 gjester, holdt mange foredrag - og gav i år 2005 ut en større dokumentarroman om det gamle bygdelivet som er lest av flere tusener på Sørlandet.

 

Forøvrig.

På Solberg Heiegård er en stor opparbeidet parkeringsplass for publikum bak gårdsbygningene. Kjør gjennom tunet og parker bilene her. Gårdstunet er stort med sittemuligheter (noe som kan være aktuelt i fint vær). Bak gårdsbebyggelsen er et ryddet/opparbeidet kulturområde med en ca 700 meter lang gåveg (inkludert en interessant/gammel ryddet husmannsplass med skiltinfo). Ca 300 meter foran gårdsbygningene (ved gårdsvegen opp) ligger severdigheten Gamlekleiva som var en meget spesiell gårdsveg i bruk til 1912 (er skiltet mm). - Foreninger/lag kan kombinere besøket på Solberg Heiegård med en vandretur i kulturområdet og/eller Gamlekleiva - uten ekstra kostnad (men totaltiden på heiegården bør ikke overstige ca 3 timer).

 

Pris.

Del 1. Foreningen/laget betaler kr 2500, - for omvisning i byggene og for-/etterarbeid mht selve besøket. Herunder administrasjon, litt lønn, renhold/rydding, oppvarming, toaletter mm.

 

Del 2. Den enkelte gjest betaler kr 150, -  for opphold, bevertning og foredrag i Gamlehuset.

 

 

Hjemmeside Solberg Heiegård: www.heiegard.no

På hjemmesiden er informasjon om gården, mailadresse, kjørekart osv.