DRAMATISK MÅNESKINNSNATT

 

 

Drapsmennene Tjøstel Solberg og sønn på veg til Solberg Heiegård etter øksedrapene på nabogården. I tillegg har de satt bygningene i full brann. Over isflaten bærer det og opp stupbratte Brattebrådan ved Helvetesknuden. Tjøstel vil også drepe tjenestefolkene som flykter sørvestover på isflaten, men sønnen får avverget dette med mene at skikkelsene langt der ute er skrubbe (ulver).