DET GAMLE HEIEGÅRDSLIVET

På Solberg Heiegård er det gamle heiegårdslivet knyttet direkte til originale bygninger og autentisk innbo som er brukt av de forannevnte personer fra 1700 – og 1800 tallet. Dette i motsetning til ordinære museum der bygningene oftest er flyttet, innboet samlet inn fra hele distriktet og historien minimal. Du vil bl.a. se følgende gammelt innbo/utstyr satt inn det rotekte miljø:

 

Skogsdrift/trevirke: sleder(bukk og geit), svanser, kneppestaur, sagverk, bor, vinkler.

 

Høstonna: høyvogn med lassmann, hesterive, hegder, slåmaskin, ljåer mv.

 

Skur-/kornonna: treskemaskin med hestevandring, rensemaskin, fløyel, korntønner, sigder.

 

Våronna: plog, hyppe, rulle, horv, såmaskin, såstav mv.

 

Fjøsstell/kreatur: kinner, separator, lauvingsbunter, vannbøtter av tre, åk, stolpebånd, slaktevekt, slaktetrau, klaver, bumerke, tresiler, trespader, bøler mv.

 

Hest/transport: karjol, reisekjerre, spisslede, stasslede, trehøvre, hestetruger

av tre, hakkelsmaskin, stasseler, hurtigridesal.

 

Kjøkken/bespisning: vedkomfyr med tilbehør, bakstetrau, butter, kjeler, bestikk, sleiver

gamle matoppskrifter, krydderkrukker, kaffekvern mv.

 

Klær/tekstiler: brudekrone, kirkeklær, brokade, naturfarget veggteppe, kjøkkenforklede, tresko, kalosjer, likpute, likkisteklede med mer.

 

Jakt/fiske/fritid: gamle geværer – bl. a. munnladningsgevær med krutthorn, bjørnevåpen,

ski, skøyter, lyster, hjemmesmidde slåsshansker, slaktetrau, skinnrenseutstyr.

 

Inneting: langbord med benker, vingebord, diverse spesielle bord, forskjellige skap - bl. a. framskap, stoler/kubbestoler, gyngestol, vevgang, rennebom, garnvinne, rokker, kister, talg- og parafinlamper, klokker, uttrekksseng, skrivepulter, hyller, skrin, tiner, brennevinskrukke, bøker, kikkerter, duker, bilder mv.

 

Spesielle inneting: pipehylle med langpiper, barbersaker/skjeggkniv, årelatingsutstyr, krittavle, medisiner, duftedåse/hodevannsegg, skomakerutstyr, verktøy, mangletre, leketøy i tre, trekkspill, grammofon mv.

 

Spesielt treverk: kjempeknuter, dragetre, spesielle stoler og bord, kjempeeinere mv.